مقالات

طبقه بندی انواع وسایل حفاظت فردی

طبقه بندی وسایل حفاظت فردی از دیدگاه ها و استاندارد های مختلفی انجام شده است که شاید بهترین و جامع ترین طبقه بندی بر اساس عضو یا سیستم بدن انسان است.  البته در این طبقه بندی برای برخی از وسایل حفاظت فردی مانند کمربند ها و طناب های ایمنی نمی توان بر اساس اعضای بدن گروه مستقلی را در نظر گرفت و معمولا آن را در یک گروه به عنوان سایر وسایل حفاظت فردی قرار می دهند. بر اساس جمع بندی کلی می توان وسایل حفاظت فردی را در گروه های زیر طبقه بندی نمود :

  • حفاظت از چشم: مثل انواع گاگل ها ، عینک ها ، شیلدها، آفتاب گیر و …
  • حفاظت از شنوایی : مثل ایرپلاگ و ایرماف
  • حفاظت از دست : مثل دستکش ها، کرم ها و…
  • حفاظت از پا: مثل کفش ها ، پوتین ها و …
  • حفاظت از سر: مثل انواع کلاه ها، سربندها ، هودها و…
  • حفاظت از سقوط: مثل انواع کمربندها، مهارها و …
  • حفاظت از پوست: انواع لباس کار، کلاه های لبه دار ،کرم ها و …
  • سایر وسایل حفاظتی : انواع وسایلی که در گروه های فوق قرار نمیگیرند و برای کارهای خاص مثل کار در محیط سرد یا گرم در نظر گرفته می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید