مقالات

محیط کاری ایمن و سالم

بر اساس برآوردهایی که اخیرا توسط سازمان بین المللی کار (ILO) منتشر شده است ،  سالانه 2.78 میلیون کارگر به خاطر حوادث شغلی و بیماری های مرتبط با کار (که 2.4 میلیون نفر از آن مربوط به بیماری های شغلی است) متاسفانه جان خود را از دست می دهند و همچنین 374 میلیون کارگر دیگر نیز از حوادث شغلی غیر کشنده رنج می برند. که با توجه به این آمار ها می توان تخمین زد که کارفرما هزینه های بسیاری بابت روزهای از دست رفته متحمل می شود .

صرف نظر از هزینه های اقتصادی ، هزینه های نامشهودی نیز وجود دارند که به طور کامل در این ارقام دیده نشده اند و آن رنج بی اندازه نیروی انسانی و کارگران است که در اثر حوادث شغلی و بیماری های ناشی از کار سلامتی آنها به خطر افتاده است. این موضوع غم انگیز و نگران کننده است. زیرا تحقیقات و تجارب در 100 سال گذشته بارها نشان داده است که این هزینه ها عمدتا قابل پیشگیری هستند.

برای پیشگیری از این همه هزینه و درد و رنج علم ایمنی و بهداشت شغلی را در سطح جهان بیان نموده اند  که در ایران با توجه به فصل چهارم قانون کار ، کارفرمایان ملزم به رعایت ایمنی و بهداشت حرفه ای  در محیط های کاری خود می باشند  که می بایست با به کارگیری این علم در محیط های کاریشان خطرات موجود در آن محیط و شغل های موجود در آن را شناسایی نمایند و سپس با انجام اقدامات پیشگیرانه از وقوع  بیماری های شغلی و حوادث احتمالی جلوگیری نمایند. البته رعایت این موارد نوعی سرمایه گذاری برای کارفرمایان محسوب می شود چرا که وقتی نیروی انسانی در محیط کار احساس امنیت و سلامتی نماید ساعات کاری مفید آنان و همچنین انجام کار به نحو احسن را در پی خوهد داشت.

از مهم ترین این اقدامات می توان به تهیه وسایل حفاظت فردی و تجهیزات ایمنی اشاره کرد.

همچنین لازم به ذکر است که تهیه هرکدام از این تجهیزات و وسایل حفاظت فردی در صورتی که به شکل نامناسب و بدون کارشناسی تهیه گردد هیچ گونه کمکی در پیشگیری از وقوع حوادث و بیماریهای شغلی به شما نخواهد کرد بنابراین گروه لباسکار آذین اینجا هست تا به شما در انتخاب صحیح با قیمت مناسب هرکدام از این تجهیزات ایمنی و وسایل حفاظت فردی کمک نماییم.

برای مشاوره و ایمن نمودن محیط کاری خود می توانید با شماره 09123620209 تماس حاصل فرمایید .

مهم ترین سرمایه در محیط کار، سرمایه نیروی انسانی است.

دیدگاهتان را بنویسید